RAVİ
Ömer

HADİS
Kurban bayramında kılınan namaz iki rek'attir. Fıtır (Ramazan) bayramında kılınan namaz iki rek'attir, sefer namazı iki rek'attir, cum'a namazı da iki rek'attir. Bunlar Resulullah (sav)'ın lisanı üzere, tamamdır, kısaltma yoktur.

KAYNAK
Nesai, Cum'a 37, (3,111), Taksir 1, (3,118), İdeyn 11, (3,183)


AHİRETİM MAMUR EYLE...!


Görmesem seni yapamıyom,
Seherlerde yatamıyom,
Fena sözler tutamıyom,
Ahiretim mamur eyle.

Dostun kapısı açıldı,
Nur ayan oldu saçıldı,
Canı bedenden geçildi,
Ahiretim mamur eyle.

Onu Görmeyen mürşit olamaz,
Perdeler yanına varamaz,
Dervişlerin halini bilemez, 
Ahiretim mamur eyle.

Gördüm seni mest eyledin,
Aşıklara dost eyledin,
Bazı bazı hasta eyledin,
Ahiretim mamur eyle.

Semalarda uçurdun,
Sıratlardan geçirdin,
Karadan ağı seçtirdin,
Ahiretim mamur eyle.

Her mahalde gördüm seni,
Hızarlara verdin beni,
Şükür Dosta bildirdin beni,
Ahiretim mamur eyle.

Fehmi Sana ayan olur,
Mevlam muradını verir,
Dervişlere faydan olur,
Ahiretim mamur eyle.