RAVİ
İmran İbnu Husayn

HADİS
Fetih günü, Resulullah (sav)'la birlikte Mekke'de hazır bulundum. Mekke'de onsekiz gece kaldı, bu esnada namazları hep iki kıldı. Şöyle hitabediyordu: "Ey bölge halkı! Siz bize bakmayın, dört kılın. Biz hep yolcuyuz (bu sebeple kasrederek iki kılıyoruz).

KAYNAK
Ebu Davud, Salat 270, (1229)


AHİRETİM MAMUR EYLE...!


Görmesem seni yapamıyom,
Seherlerde yatamıyom,
Fena sözler tutamıyom,
Ahiretim mamur eyle.

Dostun kapısı açıldı,
Nur ayan oldu saçıldı,
Canı bedenden geçildi,
Ahiretim mamur eyle.

Onu Görmeyen mürşit olamaz,
Perdeler yanına varamaz,
Dervişlerin halini bilemez, 
Ahiretim mamur eyle.

Gördüm seni mest eyledin,
Aşıklara dost eyledin,
Bazı bazı hasta eyledin,
Ahiretim mamur eyle.

Semalarda uçurdun,
Sıratlardan geçirdin,
Karadan ağı seçtirdin,
Ahiretim mamur eyle.

Her mahalde gördüm seni,
Hızarlara verdin beni,
Şükür Dosta bildirdin beni,
Ahiretim mamur eyle.

Fehmi Sana ayan olur,
Mevlam muradını verir,
Dervişlere faydan olur,
Ahiretim mamur eyle.