RAVİ
Ebu Hüreyre

HADİS
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir kulun: Benim, Yunus İbnu Metta'dan hayırlı oldugumu söylemesi uygun olmaz. Onun nesebi de babasınadır." [Bazı alimler demiştir ki: "Rivayette geçen "Onun nesebi babasınadır" cümlesi, Ebu Hüreyre'nin kelamıdır, bir derçtir. Zira bu hadisteki Yunus İbnu Metta babasına değil, annesine nisbettir. Böylece ravi "Onun nesebi..." sözüyle, Resulullah (sav)'ın Hz. Yunus'u annesine değil, babasına nisbet ettiğini beyan etmiştir."]

KAYNAK
Buhari, Enbiya 35, Tefsir, Nisa 26, Tefsir, En'am 4. Tefsir, Saffat 1; Müslim, Fezail 166, (2376); E


AHİRETİM MAMUR EYLE...!


Görmesem seni yapamıyom,
Seherlerde yatamıyom,
Fena sözler tutamıyom,
Ahiretim mamur eyle.

Dostun kapısı açıldı,
Nur ayan oldu saçıldı,
Canı bedenden geçildi,
Ahiretim mamur eyle.

Onu Görmeyen mürşit olamaz,
Perdeler yanına varamaz,
Dervişlerin halini bilemez, 
Ahiretim mamur eyle.

Gördüm seni mest eyledin,
Aşıklara dost eyledin,
Bazı bazı hasta eyledin,
Ahiretim mamur eyle.

Semalarda uçurdun,
Sıratlardan geçirdin,
Karadan ağı seçtirdin,
Ahiretim mamur eyle.

Her mahalde gördüm seni,
Hızarlara verdin beni,
Şükür Dosta bildirdin beni,
Ahiretim mamur eyle.

Fehmi Sana ayan olur,
Mevlam muradını verir,
Dervişlere faydan olur,
Ahiretim mamur eyle.