RAVİ
Ebu Hureyre

HADİS
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Süleyman aleyhisselam (bir gün): "Bugün, kesinlikle doksan kadınıma uğrayacağım. Hepsi de Allah yolunca cihad edecek bir yiğit doğuracak!" dedi. Arkadaşı (veya melek) ona: "İnşaallah de bari!" uyarısında bulundu. Ama Hz. Süleyman inşaallah demedi. Söylediği gibi, o gün, bütün hanımlarına uğradı. Kadınlardan sadece biri hamile kaldı. O da yarım insan doğurdu." "Resulullah (sa) sözüne devamla: "Nefsimi elinde tutan Zat'a yemin olsun! Eğer Süleyman aleyhisselam "İnşaallah" demiş olsaydı hepsi de Allah yolunda atlı olarak cihad eden çocuklara sahip olacaktı" buyurdu.

KAYNAK
Buhari, Enbiya 40, Eyman 3; Müslim, Eyman 23, (1654); Nesai, Eyman 39, 40, (7, 25)


NİÇİN GELİP ZİKRULLAHA GİRMEZSİN....!


Dervişlerim halakaya girince,
Zakirimiz desturunu alınca,
Gökteki Melekler yere inince,
Niçin gelip Zikrullaha girmezsin.

Pirim Hüsamettin Velimiz Ali,
Tuttuğumuz yol Muhammed yolu,
Kolumuzu sorarsan Uşşaki kolu,
Niçin gelip zikrullaha girmezsin.

Duymadınmı Uşşaki'nin adını,
Almadınmı Zikrullahın tadını,
Allah Allah deyu bulduk Ledünni,
Niçin gelip zikrullaha girmezsin.

Akıl olmayıpta zikirden kaçan,
O güzel ömrünü beyhude saçan,
Evini koyupta kabire göçen,
Niçin gelip zikrullaha girmezsin.

Münkir olan onun tadını almaz,
Çalış Hüsnü dünya sanada kalmaz,
Burda zikretmeyen orada gülmez,
Niçin gelip zikrullaha girmezsin.