RAVİ
Süraka İbnu Malik el-Cu'şemi

HADİS
Resulullah (sav) buyurdular ki: "En hayırlınız, (zulme düşerek) günah işlemedikçe aşiretini müdafaa edendir."

KAYNAK
Ebu Davud, Edeb 121, (5120)


NİÇİN GELİP ZİKRULLAHA GİRMEZSİN....!


Dervişlerim halakaya girince,
Zakirimiz desturunu alınca,
Gökteki Melekler yere inince,
Niçin gelip Zikrullaha girmezsin.

Pirim Hüsamettin Velimiz Ali,
Tuttuğumuz yol Muhammed yolu,
Kolumuzu sorarsan Uşşaki kolu,
Niçin gelip zikrullaha girmezsin.

Duymadınmı Uşşaki'nin adını,
Almadınmı Zikrullahın tadını,
Allah Allah deyu bulduk Ledünni,
Niçin gelip zikrullaha girmezsin.

Akıl olmayıpta zikirden kaçan,
O güzel ömrünü beyhude saçan,
Evini koyupta kabire göçen,
Niçin gelip zikrullaha girmezsin.

Münkir olan onun tadını almaz,
Çalış Hüsnü dünya sanada kalmaz,
Burda zikretmeyen orada gülmez,
Niçin gelip zikrullaha girmezsin.