RAVİ
İbnu Amr İbni'l-As

HADİS
Resulullah (sav) "Kişinin anne ve babasına sövmesi büyük günahlardandır" buyurmuşlardı. Orada bulunanlar: "Hiç kişi anne ve babasına söver mi?" dediler. "Evet! Kişi, bir başkasının babasına söver, o da babasına söver; annesine söver, o da bunun annesine söver!" buyurdular.

KAYNAK
Buhari, Edeb 4; Müslim, İman 146, (90); Tirmizi, Birr 4, (1903); Ebu Davud, Edeb 129, (5141)


ALLAH C.C.SENİN AŞKINDANDIR.....!


Benim bir ay ile ahvalim,
Allah senin aşkındandır.
Aşkına yandığım daim,
Allah senin aşkındandır.

Kalmadı sabrı kararım,
Ahıyla bu benim zarım,
Daima canan ararım,
Allah senin aşkındandır.

Benim bi çare kaldığım,
Böylece figan kıldığım,
Senin aşkına yandığım,
Allah senin aşkındandır.

Görem deyi gözetirim,
Özüm Hak'ka düzeltirim,
Aali Şanın yüceltirim,
Allah senin aşkındandır.

Mecnun gibi dağa düştüm,
Aşkın şarabından içtim,
Ben bu tatlı candan geçtim,
Allah senin aşkındandır.

Aşkınla yandı canım,
Bağlandı kalbimle gönlüm,
Söylemez oldu lisanım,
Allah senin aşkınandır.

Yakma bu Hüsnü'nü nara,
Garibim kaldım biçare,
Ciğer oldu pare pare,
Allah senin aşkındandır.