RAVİ
Ebu Zerr el-Gıffari

HADİS
Resulullah (sav) bize buyurmuştu ki: "Biriniz ayakta iken öfkelenirse hemen otursun. Öfkesi geçerse ne ala, geçmezse yatsın."

KAYNAK
Ebu Davud, Edeb 4, (4782 )


ALLAH C.C.SENİN AŞKINDANDIR.....!


Benim bir ay ile ahvalim,
Allah senin aşkındandır.
Aşkına yandığım daim,
Allah senin aşkındandır.

Kalmadı sabrı kararım,
Ahıyla bu benim zarım,
Daima canan ararım,
Allah senin aşkındandır.

Benim bi çare kaldığım,
Böylece figan kıldığım,
Senin aşkına yandığım,
Allah senin aşkındandır.

Görem deyi gözetirim,
Özüm Hak'ka düzeltirim,
Aali Şanın yüceltirim,
Allah senin aşkındandır.

Mecnun gibi dağa düştüm,
Aşkın şarabından içtim,
Ben bu tatlı candan geçtim,
Allah senin aşkındandır.

Aşkınla yandı canım,
Bağlandı kalbimle gönlüm,
Söylemez oldu lisanım,
Allah senin aşkınandır.

Yakma bu Hüsnü'nü nara,
Garibim kaldım biçare,
Ciğer oldu pare pare,
Allah senin aşkındandır.