RAVİ
Humeyd el'Hımyeri

HADİS
Resulullah (sav)'a, Ebu Hüreyre (ra)'nin yaptığı gibi dört yıl arkadaşlık yapmış bir zatın yanına geldim. Dedi ki: "Resulullah (sav), erkeğin artığıyla kadının gusletmesini veya kadının artığıyla erkeğin gusletmesini yasakladı." Bir rivayette şu cümleyi ziyade etti: "İkisi birden suya ellerini soksunlar!"

KAYNAK
Ebu Davud, Taharet 40, (81); Nesai, Taharet 147, (1, 130)


YANARIM YAR YANARIM.....!


Dostun Cemalin aşinası,neylesin bi çareler,
Arzeder yar visalin,yanarım yar yanarım.

Günde yüzbin kurban,bir takım dildareler,
Ah çeker gönlüm neylesin,yanarım yar yanarım.

İstemem ben bu cihanın,ziyneti ziyasını,
Giriftarım derdi aşka,yanarım yar yanarım.

Vaslıyın bad-ı sebası,cana ettikce niyaz,
Perişan eyledi gönlüm,yanarım yar yanarım.

Can tahammül eylemez,derdine ol didarenin,
Hep ruzi-şen ahi-zar ile,yanarım yar yanarım.

Hicranda yaktı vücudun,neylesin bu Hüsni'ya
Beklerim kapında senin,yanarım yar yanarım.