RAVİ
İbnu Abbas

HADİS
Resulullah (sav) Zülhuleyfe'de öğle namazını kıldı, sonra kurbanlık devesini getirip hörgücünün sağ yanına nişan vurdu, kan akıttı, (boynuna) iki tane nalın taktı. Sonra binek devesine atladı. Beyda düzlüğüne ulaşınca, hacca niyet ederek telbiye getirdi.

KAYNAK
Müslim, Hacc 205, (1243); Tirmizi, Hacc, 67 (906); Ebu Davud, Menasik, 15 (1752); Nesai, Hacc 63, (5


YANARIM YAR YANARIM.....!


Dostun Cemalin aşinası,neylesin bi çareler,
Arzeder yar visalin,yanarım yar yanarım.

Günde yüzbin kurban,bir takım dildareler,
Ah çeker gönlüm neylesin,yanarım yar yanarım.

İstemem ben bu cihanın,ziyneti ziyasını,
Giriftarım derdi aşka,yanarım yar yanarım.

Vaslıyın bad-ı sebası,cana ettikce niyaz,
Perişan eyledi gönlüm,yanarım yar yanarım.

Can tahammül eylemez,derdine ol didarenin,
Hep ruzi-şen ahi-zar ile,yanarım yar yanarım.

Hicranda yaktı vücudun,neylesin bu Hüsni'ya
Beklerim kapında senin,yanarım yar yanarım.