RAVİ


HADİS
İmam Malik: "Bana ulaştığına göre, Resulullah (sav) Ci'rane'de umre için ihrama girdi" demiştir.

KAYNAK
Muvatta, Hacc 27, (1, 331); Ebu Davud, Hacc 81, (1996); Tirmizi, Hacc 96, (935); Nesai, Hacc 104, (5


ÜNS KOKULARI KOKAR HER SABAH


Hidayet eylese mevlam kuluna
Vuslat rüzgarları eser her sabah
Tevhidi derviş alsa diline
Üns kokuları kokar her sabah

Dil bağında şevk bülbülü ötmeye başlar
Secde eder mevlaya cümle ağaçlar
Muhammed denizinde yüzüyor üçler
Zikreder mevlayı beşler her sabah

Yanan yüreğe su olur barut
Allah'ın ismiyle damağın kurut
Denizde gemini aşk ile yürüt
Aşıklar seherde yanar her sabah

Ervahlar gelirse kulak dayanmaz
Kopsa kıyamet gafil uyanmaz
Visal susuzu denize kanmaz
Mühürlü şerbetten içer her sabah

Hakkın Rahmet denizi bir toz ile bulanmaz
Şemsi Muhammed şarktan garba dolanmaz
Mücahid senin sözüne ağyar inanmaz
Sanarlar dünyada doğar güneş her sabah