RAVİ
Ukbe İbnu Amir

HADİS
Tirmizi'de gelen bir rivayette der ki: "Resulullah (sav), bana, her namazın arkasından Muavvizeteyn'i okumamı emretti."

KAYNAK
Tirmizi, Sevabu'l-Kur'an 12, (2905)


YÂ MUHAMMED MUSTAFA


Geldi gönül evine
Ruhum gayet sevine
Nuru oldu bir ayna
Yâ Muhammed Mustafa

Dikkat edin sözüme
Hem can oldu özüme
Bakamadım yüzüne
Nur Muhammed Mustafa

Pirim bana dur dedi
Vahid ismi vur dedi
Nurdan nuru gör dedi
Nuru Allah Mustafa

Acep bana ne oldu
Tende canım o oldu
Yerler gökler yok oldu
Kaldı Muhammed Mustafa

Çıksam Musa turuna
Canım versem uruna
Bakamadım nuruna
Yâ Muhammed Mustafa

Nuru beni mest eder
Bazı bazı hast eder
Mücahid seni vasf eder
Yâ Muhammed Mustafa

Mücahid yine ayıldı
Kaderine kayıldı
Görünce seni bayıldı
Yâ Muhammed Mustafa (S.A.V.)