RAVİ
Enes

HADİS
Bir adam şöyle dua etmiştir "Ey Allah'ım , hamdlerim sanadır, nimetleri veren sensin, senden başka ilah yoktur. Sen semavat ve arzın celal ve ikram sahibi yaratıcısısın, Hayy ve Kayyumsun (kainatı ayakta tutan hayat sahibisin.) Bu isimlerini şefaatçi yaparak senden istiyorum!" (Bu duayı işiten) Resulullah (sav) sordu: "Bu adam neyi vesile kılarak dua ediyor, biliyor musunuz?" "Allah ve Resulü daha iyi bilir?" "Nefsimi kudret elinde tutan Zat'a yemin ederim ki, o Allah'a, İsm-i Azam'ı ile dua etti. O İsm-i Azam ki, onunla dua edilirse Allah icabet eder, onunla istenirse verir."

KAYNAK
Tirmizi, Da'avat 109 (3538); Ebu Davud, Salat 368, (1495); Nesai, Sehv 57, (3, 52)


EĞER REHBER ARARSAN GEL...!


Ne gezersin behey sofi,
Eğer Hak'kı ararsan gel,
Göstereyim doğru yolu,
Eğer Rehber ararsan gel.

Açıktır babı Fettah'ı
Ona giren çeker ahı,
Şaşırdıysan doğru ra'ki
Haber verem sorarsan gel.

Yürekte var ise yare
Akılla bulaman çare
Lokman olmuşam her derde
Eğer derman ararsan gel.

Hak kulların hepisini
Fazile yapmış yapısını
Sekiz Cennet kapısını
Açık eğer girersen gel

Taşı toprak tarafından
Aşıklar bulmadı vefa
Gönül Beytülrahman oldu
Hac'cı İmran edersen gel

Tariki müstakim imiş
Meğer Hak'kın oğru yolu
Akıttım çeşmeyi aşkı
Eğer içip kanarsan gel.

Olursa Feyz'i Rab'bani
Elbette cezbeder seni
Ganidir Lütfu İhsanı
Eğer sende alırsan gel.

Eder kullarına İhsan
Böyle emreylemiş Rahman
Bu Hüsnü yoluna kurban
Eğer sende olursan gel.