RAVİ
İbnu Ömer

HADİS
Hangi cariye, efendisinden bir çocuk dünyaya getirirse, artık efendi bu cariyeyi satamaz, hibe edemez, miras da kılamaz. Hayatta oldukça ondan istifade eder, öldü mü artık cariye hür olur.

KAYNAK
Muvatta, Itk 6, (2, 776)


EĞER REHBER ARARSAN GEL...!


Ne gezersin behey sofi,
Eğer Hak'kı ararsan gel,
Göstereyim doğru yolu,
Eğer Rehber ararsan gel.

Açıktır babı Fettah'ı
Ona giren çeker ahı,
Şaşırdıysan doğru ra'ki
Haber verem sorarsan gel.

Yürekte var ise yare
Akılla bulaman çare
Lokman olmuşam her derde
Eğer derman ararsan gel.

Hak kulların hepisini
Fazile yapmış yapısını
Sekiz Cennet kapısını
Açık eğer girersen gel

Taşı toprak tarafından
Aşıklar bulmadı vefa
Gönül Beytülrahman oldu
Hac'cı İmran edersen gel

Tariki müstakim imiş
Meğer Hak'kın oğru yolu
Akıttım çeşmeyi aşkı
Eğer içip kanarsan gel.

Olursa Feyz'i Rab'bani
Elbette cezbeder seni
Ganidir Lütfu İhsanı
Eğer sende alırsan gel.

Eder kullarına İhsan
Böyle emreylemiş Rahman
Bu Hüsnü yoluna kurban
Eğer sende olursan gel.