RAVİ
Hanzala İbnu Ebi Süfyan İbni Abdirrahman

HADİS
Tavus merhumu (tavaf yaparken) gördüm. Rükne gelince (Haceru'l-Esved) üzerinde izdiham bulursa sıkışıklık yapmaz, geçer giderdi; boş ve müsait bulursa üç sefer öperdi. Sonra şunu söyledi: "Ben İbnu Abbas (ra)'ı aynen böyle yaparken gördüm." İbnu Abbas da: "Hz. Ömer (ra)'i aynen böyle yaparken gördüm" dedi. Hz. Ömer (ra) de: "Ben Resulullah (sav)'ı böyle yaparken gördüm" dedi.

KAYNAK
Nesai, Hacc 148, (5, 227)


EĞER REHBER ARARSAN GEL...!


Ne gezersin behey sofi,
Eğer Hak'kı ararsan gel,
Göstereyim doğru yolu,
Eğer Rehber ararsan gel.

Açıktır babı Fettah'ı
Ona giren çeker ahı,
Şaşırdıysan doğru ra'ki
Haber verem sorarsan gel.

Yürekte var ise yare
Akılla bulaman çare
Lokman olmuşam her derde
Eğer derman ararsan gel.

Hak kulların hepisini
Fazile yapmış yapısını
Sekiz Cennet kapısını
Açık eğer girersen gel

Taşı toprak tarafından
Aşıklar bulmadı vefa
Gönül Beytülrahman oldu
Hac'cı İmran edersen gel

Tariki müstakim imiş
Meğer Hak'kın oğru yolu
Akıttım çeşmeyi aşkı
Eğer içip kanarsan gel.

Olursa Feyz'i Rab'bani
Elbette cezbeder seni
Ganidir Lütfu İhsanı
Eğer sende alırsan gel.

Eder kullarına İhsan
Böyle emreylemiş Rahman
Bu Hüsnü yoluna kurban
Eğer sende olursan gel.