RAVİ


HADİS
Bir rivayette de şöyle gelmiştir: Hz. Bilal (ra), Resulullah (sav)'a, (iyi cins bir hurma olan) berni hurması getirmişti. "Bu nereden?" diye sordu. Bilal (ra): "Bizde adi hurma vardı. Resulullah (sav)'ın yemesi için ondan iki ölçek vererek bundan bir ölçek satın aldık" dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (sav): "Eyvah! Bu ribanın ta kendisi, eyvah bu ribanın ta kendisi, sakın öyle yapma. Şayet iyi hurma satın almak istersen elindekini ayrıca sat. Sonra onun parasıyla iyi hurmayı satın al" dedi.

KAYNAK
Buhari, Vekalet 11; Müslim, Müsakat 96, (1594); Nesai, Büyu 41, (7, 271-272)


SÖYLEYİNDE İPİ GERSİN


Bilemedim ben bu işi
Eğilmesin sakın başı
Olamadım çene taşı
Söyleyin de ipi gersin

Aşk şarabın bende tattım
Mâsivayı dilden attım
İpi başa kendim taktım
Söyleyin de çekiversin

Abdi aciz bir kuluyum
Uşşaki’nin tek gülüyüm
Dost bağının bülbülüyüm
Müsaade edin ötüversin

Mücahid gayen arabulmak
Dertlilere derman olmak
Arz ederdim cemâl görmek
Bir tecelli kılı versin

Şeyhler seyahat eder
Arşı kürsü seyr eder
Her hal Medine’ye gider
Muhammed’i gör de gel

Çocuk çene başında
Yedi sekiz yaşında
Hacerül esved taşına
Yüzlerini sürde gel

Bir ip ile oynuyor
Bu divanı söylüyor
Bazı bazı Hû diyor
Tavaflara gir de gel

Kulak verdim dinledim
Kimsin diye söyledim
Hızır imiş anladım
Dedi Muhammed’i gör de gel

Bal akıyor ağzından
Nur balkıyor yüzünden
Anlaşıldı sözünden
Mücahid vakfa dur da gel