RAVİ
Enes

HADİS
Resulullah (sav), söylediği bellensin diye kelamını üç kere tekrar ederdi.

KAYNAK
Tirmizi, Menakıb 21, (3644)


SÖYLEYİNDE İPİ GERSİN


Bilemedim ben bu işi
Eğilmesin sakın başı
Olamadım çene taşı
Söyleyin de ipi gersin

Aşk şarabın bende tattım
Mâsivayı dilden attım
İpi başa kendim taktım
Söyleyin de çekiversin

Abdi aciz bir kuluyum
Uşşaki’nin tek gülüyüm
Dost bağının bülbülüyüm
Müsaade edin ötüversin

Mücahid gayen arabulmak
Dertlilere derman olmak
Arz ederdim cemâl görmek
Bir tecelli kılı versin

Şeyhler seyahat eder
Arşı kürsü seyr eder
Her hal Medine’ye gider
Muhammed’i gör de gel

Çocuk çene başında
Yedi sekiz yaşında
Hacerül esved taşına
Yüzlerini sürde gel

Bir ip ile oynuyor
Bu divanı söylüyor
Bazı bazı Hû diyor
Tavaflara gir de gel

Kulak verdim dinledim
Kimsin diye söyledim
Hızır imiş anladım
Dedi Muhammed’i gör de gel

Bal akıyor ağzından
Nur balkıyor yüzünden
Anlaşıldı sözünden
Mücahid vakfa dur da gel