RAVİ
Amr İbnu Hureys

HADİS
Resulullah (sav)'ın sabah namazında İza'ş-şemsu küvviret suresini okuduğunu işittim.

KAYNAK
Müslim, Salat 164, (456); Ebu Davud, Salat 135, (817); Nesai, İftitah 44, (2,157)


BİR SES DUYDUM RAVZANDAN


Bir ses duydum ravzandan
Sakın kalkma buradan
Çok yakınım sana ben
Gine bana çağrıyon

Ravzasında gül ağcı
Sensin dertler ilacı
Görmez seni her hacı
Ciğerimi dağlıyon

Pek küçücük yaşında
Aşk var imiş başında
Görün beni düşünde
Gine bana çağrıyon

Pek tez aram bozulur
Her an içim ezilir
Görmeyenler ne bilir
Derler neye ağlıyon

Çok veliler ağladı
Hakka gönül bağladı
Yâ Muhammed Yâ Hâdi
Görsem deyu ağlıyom

Parmakcalık perdedir
Batmaz güneş nerdedir
Mücahid cenan candadır
Adetin mi ağlıyon