RAVİ
İbnu Ömer

HADİS
Resulullah (bazan) bineğini (sütre) olarak öne koyar, ona doğru namazını kılardı. Bir diğer rivayette: "Aleyhissalatu vesselam devesine doğru namaz kılardı" denmiştir.

KAYNAK
Buhari, Salat 98, 50; Müslim, Salat 247, (502); Muvatta, Kasru's-Salat 41, (1, 157); Ebu Davud, Sala


NURUN MUHAMMED DEYU


Girdim Allah yoluna
Minnetim yok canıma
Aşık oldum nûruna
Nuru Muhammed deyu

Can bedenden çekildi
Gökten kapı açıldı
Bir ses duydum oradan
Burda Muhammed deyu

Canın Muhammed olmasa
Gözün nuru görmese
Mağrur olma sen kişi
Dinim Muhammed deyu

Elif harfi bir kalem
Görsem onu yok elem
Seyreyledim aynada
Bu nur Muhammed deyu

Her bir esma bir ayna
Bülbüle olmuş gül ayna
Eder bülbül figanı
Gülüm Muhammed deyu

Elif harfi dört köşe
Akıl ermez bu işe
Bir tecelli eylesen
Canım Muhammed deyu

Vahid ismi dört kapı
Ondan içre yok yapı
Samet dede gör hakkı
Aynam Muhammed deyu

Mücahid esmâ az gelir
Aynadaki tozuna
Cümle ervah çağrışır
Burda Muhammed deyu