RAVİ
Cabir

HADİS
Hz. Peygamber (sav)'la birlikte gazveye katıldım. Ben su taşımada kullandığımız devemizin üzerinde giderken Resulullah (sav) bana kavuştu. Devem yorgundu ve bu yüzden gerilerden yürüyordu. Durumu görünce Hz. Peygamber (sav) de geride kalarak deveyi sürdü ve ona dua buyurdu. Bunun üzerine bütün develerin önünden gitmeye başladı. Bana: "Deveni nasıl görüyorsun?" diye sordu. "Çok iyi görüyorum, bereketiniz değdi" dedim. "Onu bana satar mısın?" buyurdu. Ben utandım, bundan başka su taşıyan devemiz yoktu. Yine de "evet" dedim ve Medine'ye varıncaya kadar sırtı benim olmak şartıyla deveyi kendilerine sattım. Ona: "Ey Allah'ın Rasülü yeni evliyim" diyerek izin istedim. Bana izin verdiler. Bunun üzerine, Medine'ye gelince beni dayım karşıladı. Deveden sordu. Deve ile ilgili yaptıklarımı anlatınca beni ayıpladı. İzin istediğim sırada Hz. Peygamber (sav): "Bakire ile mi, dulla mı evlendin?" diye sormuştu. Ben "dul biriyle" dedim. "Niye bakire ile değil, o seninle sen de onunla şakalaşırdınız" buyurdu. Ben: "Ey Allah'ın Resulü, babam vefat etti. Bir çok kız kardeşim var, hepsi de küçük. Onlarla aynı yaşta, onların terbiyeleriyle meşgul olamayacak, onlara bakamıyacak çok genç biriyle evlenmeyi uygun bulmadım. Bu sebeple onlara bakıp terbiyelerini yapacak bir dulla evlendim" dedim. Resulullah (sav) Medine'ye gelince deveyi vermek üzere yanlarına gittim. Bana parasını verdi ve deveyi de iade etti.

KAYNAK
Buhari, Cihad 49, 113, Vekalet 8, Mesacid 59, Büyu 34, İstikraz 1, 7, Mezalim 26, Hibe 23, Şürut 4,


GÖNÜLLÜ SEHBAYA GİDERİM ALLAH


Aşkınla rızânı isterim Allah
Lûtfunla cemâlini dilerim Allah
Koymadım bende namusu arı
Arz eder gönlüm dâim didarı
Bugün hakikatde kurdular dârı
Gönüllü sehpaya giderim Allah

Seni zikretmek için geldim cihana
Münkirler diyorlar bize divâne
Eridi vücudum dayandı cana
Fedadır bu canım niderim Allah
Bugün hakikatde kurdular dârı
Gönüllü sehpaya giderim Allah

Başladı vücudda bir gizli yanış
Acep nasip olur mu dost ile barış
Hakikat alemini sor karış karış
Makamı mahmuda giderim Allah
Bugün hakikatde kurdular dârı
Gönüllü sehpaya giderim Allah

Şu nefsim beni pek kötü etti
Çok şükür Hüsnüya elimden tuttu
Günahkarım amma bin bir umutlu
Yoklukta birlik eyledi Allah
Bugün hakikatde kurdular dârı
Gönüllü sehpaya giderim Allah

Sayi gayret ile çıktım bu kaşa
Bu hali görenlerin hep aklı şaşa
Layık mıyım Mevlâm bende bu işe
Mücahidi ummana daldırdı Allah
Bugün hakikatde kurdular dârı
Gönüllü sehpaya giderim Allah