RAVİ
İbnu Mes'ud

HADİS
Allahu Zülcelal hazretleri vahiy suretiyle konuştuğu zaman sema ehli bir ses işitir ki bu, demir bir zincirin düz bir kaya üzerinde hareket etmesiyle çıkan çıngırak sesine benzer. Sema ehli bu sesi duyunca korku ve haşyetten bayılırlar. Cibril (a.s.) kendilerine gelinceye kadar bu halde devam ederler. O gelince korku, kalplerinden açılır. Hemen: "Ey Cibril, Rabbiniz ne buyurdu?" diye sorarlar. O: "Hakkı söyledi" der. Sema ehli hep bir ağızdan: "el-Hak, el-Hak" diye söyleşirler.

KAYNAK
Ebu Davud, Sünnet 22, (4738)


GÖNÜLLÜ SEHBAYA GİDERİM ALLAH


Aşkınla rızânı isterim Allah
Lûtfunla cemâlini dilerim Allah
Koymadım bende namusu arı
Arz eder gönlüm dâim didarı
Bugün hakikatde kurdular dârı
Gönüllü sehpaya giderim Allah

Seni zikretmek için geldim cihana
Münkirler diyorlar bize divâne
Eridi vücudum dayandı cana
Fedadır bu canım niderim Allah
Bugün hakikatde kurdular dârı
Gönüllü sehpaya giderim Allah

Başladı vücudda bir gizli yanış
Acep nasip olur mu dost ile barış
Hakikat alemini sor karış karış
Makamı mahmuda giderim Allah
Bugün hakikatde kurdular dârı
Gönüllü sehpaya giderim Allah

Şu nefsim beni pek kötü etti
Çok şükür Hüsnüya elimden tuttu
Günahkarım amma bin bir umutlu
Yoklukta birlik eyledi Allah
Bugün hakikatde kurdular dârı
Gönüllü sehpaya giderim Allah

Sayi gayret ile çıktım bu kaşa
Bu hali görenlerin hep aklı şaşa
Layık mıyım Mevlâm bende bu işe
Mücahidi ummana daldırdı Allah
Bugün hakikatde kurdular dârı
Gönüllü sehpaya giderim Allah