RAVİ


HADİS
Müslim'de gelen diğer bir rivayette Haneş es-San'ani der ki: "Biz Fadale ile bir gazvede beraberdik. Derken bana ve arkadaşlarıma ganimetten bir gerdanlık isabet etti. Gerdanlık altın, gümüş ve kıymetli taşlardan yapılmıştı. Ben bunu satın almak isteyerek, Fadale'ye sordum. Bana şöyle cevap verdi: Bunun altınını ayır, bir kefeye koy. Kendi altınını da bir kefeye koy. Sonra sakın misli mislinden fazla birşey alma! Zira ben Resulullah (sav)'ın şöyle buyurduğunu işittim: "Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse sakın misli mislinden fazla bir şey almasın."

KAYNAK
Müslim, Büyu 91, (1591)


DOST ELİNE GİDEN VAR MI


Şu dünya fanidir nidem
Hak aşkıyla doldu didem
Aşkı rûha rehber edem
Dost eline giden var mı

Burak geldi dikildi
Yerden göğe açıldı
Lâhud eline geçildi
Beytül mâmuru gören var mı

Ruha Tevhid oldu gıda
Yok onda sevti sedâ
İlham ile olur nidâ
Meşud elini bilen var mı

Veli nebi mirac eder
Ruhu tenden çıkıp gider
Arşı kürsü seyir eder
Bunu inkar eden var mı

Böyle Veli hani nerde
Günah göze olmuş perde
Kâhı orda kâhı burada
Mücahid sende bu hal var mı