RAVİ
Aişe

HADİS
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Hz. Cebrail aleyhisselam bana komşu hakkında o kadar aralıksız tavsiyede bulundu ki, komşuyu varis kılacağını zannettim."

KAYNAK
Buhari, Edeb 28; Müslim, Birr 140, (2624); Ebu Davud, Edeb 132, (5151); Tirmizi, Birr 28, (1943)


DOST ELİNE GİDEN VAR MI


Şu dünya fanidir nidem
Hak aşkıyla doldu didem
Aşkı rûha rehber edem
Dost eline giden var mı

Burak geldi dikildi
Yerden göğe açıldı
Lâhud eline geçildi
Beytül mâmuru gören var mı

Ruha Tevhid oldu gıda
Yok onda sevti sedâ
İlham ile olur nidâ
Meşud elini bilen var mı

Veli nebi mirac eder
Ruhu tenden çıkıp gider
Arşı kürsü seyir eder
Bunu inkar eden var mı

Böyle Veli hani nerde
Günah göze olmuş perde
Kâhı orda kâhı burada
Mücahid sende bu hal var mı