RAVİ
Süleyman İbnu Yesar

HADİS
Ebu Hüreyre (ra) Mervain İbnu'l-Hakem'e: "Sen faiz ticaretini helal kıldın" dedi. Mervan: "Ne yapmışım?" diye sordu. Ebu Hüreyre tekrar: "Sen sened satışını helal addetmişsin. Halbuki Resulullah (sav), tam olarak kabzedilmezden önce yiyecek satışım yasakladı", dedi. Ravi der ki: "Bu konuşma üzerine Mervan halka hitab ederek sened satışını yasakladı." Süleyman ilave etti: "Ben muhafızların bu senedleri, halkın elinden topladıklarını gördüm

KAYNAK
Müslim, Büyu 40 (1528)


HİÇ TEVHİDE KANIKMAZKİ


Hak severse bir ademi
Kaplar onu Allah kamu
Pir elinden içen demi
Hiç Tevhide kanıkmaz ki

Zikredenler ne hoş olur
Allah diyen bir hoş olur
Derviş feyzi Hû de bulur
Haktan halka yanıkmaz ki

Hak’da sema sedâlanır
Hay’da derviş gıdalanır
Cana kıyan Cemâl görür
Cemâl gören ayıkmaz ki

Bir birine bitişirse
Kayyum kalbe yetişirse
Kahhar ismi okunursa
Fettah’da hiç dırıtmazki

Mücahid Fettah sâfi durak
Dediler ki Cemi vurak
Vahid diyek Cemâl görek
Cemâl gören ayıkmaz ki