RAVİ
İbnu Ömer

HADİS
Resulullah (sav)'ı, Hz. Ömer ve Hz. Ebu Bekir'i cenazenin önünde yürürlerken gördüm.

KAYNAK
Ebu Davud, Cenaiz 49, (3179); Tirmizi, Cenaiz 26, (1007, 1008); Nesai, Cenaiz 56, (4, 56)


HİÇ TEVHİDE KANIKMAZKİ


Hak severse bir ademi
Kaplar onu Allah kamu
Pir elinden içen demi
Hiç Tevhide kanıkmaz ki

Zikredenler ne hoş olur
Allah diyen bir hoş olur
Derviş feyzi Hû de bulur
Haktan halka yanıkmaz ki

Hak’da sema sedâlanır
Hay’da derviş gıdalanır
Cana kıyan Cemâl görür
Cemâl gören ayıkmaz ki

Bir birine bitişirse
Kayyum kalbe yetişirse
Kahhar ismi okunursa
Fettah’da hiç dırıtmazki

Mücahid Fettah sâfi durak
Dediler ki Cemi vurak
Vahid diyek Cemâl görek
Cemâl gören ayıkmaz ki