RAVİ
İbnu Amr İbni'l-As

HADİS
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Aziz ve celil olan Allah [kıyamet günü], ümmetimden bir adamı mahlukatın üstünden seçer ve onun için doksan dokuz büyük defter açar. Her defter, gözün alabildiği kadar büyüktür. Rab Teala adama sorar: "Bu defterde yazılı olanlardan bir şey inkar ediyor musun? Muhafız katiplerim (olmadık şeyler yazarak sana) zulmetmişler mi?" Kul: "Ey Rabbim! Hayır! (Hepsi doğrudur!)" der. Rab Teala sorar: "(Bunları yapmada beyan edeceğin) bir özrün var mı?" Kul der: "Hayır! Ey Rabbim!" Aziz ve celil olan Allah: "Evet! Senin bizim yanımızda (makbul, büyük) bir de hasenen var. Bugün sana zulüm yapmayacağız!" buyurur. Hemen bir etiket çıkarılır. Uzerinde "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden resulallah (şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın elçisidir)" yazılıdır. Sonra, Rabb Teala der: "Ağırlığını (yani amellerinin ağırlığını) hazırla!" Kul sorar: "Ey Rabbim! Bu defterlerin yanındaki bu etiket de ne?" Rabb Teala der: "Sana zulmedilmeyecek! Hemen defterler Mizan'ın bir kefesine konur, etiket de diğer kefesine. Tartılırlar. Sonunda defterler hafif kalır, etiket ağır basar. Esasen Allah'ın ismi yanında hiçbir şey ağır olamaz."

KAYNAK
Tirmizi, İman 17, (2641)


HİÇ TEVHİDE KANIKMAZKİ


Hak severse bir ademi
Kaplar onu Allah kamu
Pir elinden içen demi
Hiç Tevhide kanıkmaz ki

Zikredenler ne hoş olur
Allah diyen bir hoş olur
Derviş feyzi Hû de bulur
Haktan halka yanıkmaz ki

Hak’da sema sedâlanır
Hay’da derviş gıdalanır
Cana kıyan Cemâl görür
Cemâl gören ayıkmaz ki

Bir birine bitişirse
Kayyum kalbe yetişirse
Kahhar ismi okunursa
Fettah’da hiç dırıtmazki

Mücahid Fettah sâfi durak
Dediler ki Cemi vurak
Vahid diyek Cemâl görek
Cemâl gören ayıkmaz ki