RAVİ
Ebu Hüreyre

HADİS
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah'ın hataları silmeye ve dereceleri yükseltmeye vesile kıldığı şeyleri size söylemiyeyim mi?" "Evet ey Allah'ın Resulü, söyleyin!" dediler. Bunun üzerine saydı: "Zahmetine rağmen abdesti tam almak. Mescide çok adım atmak. (Bir namazdan sonra diğer) Namazı beklemek. İşte bu ribattır, işte bu ribattır, işte bu ribattır."

KAYNAK
Müslim, Taharet 41, (251); Muvatta, Sefer 55, (1, 161); Tirmizi, Taharet 39, (52); Nesai, Taharet 10


ŞEYHİM FEHMİ EFENDİM YETİŞ


Mühlet vermem kisbi kâra
Ondan elim ermez yare
Aşık oldum ol didâre
Şeyhim Fehmi efendim yetiş

Duymuyon mu âhu zarım
Emmareler oldu yarim
Sermayeden çok zararım
Şeyhim Hüsnü efendim yetiş

Çevirdi nefsin çerileri
Çoğalıyor gerileri
Varamıyom gel ileri
Şeyhim Zühdü efendim yetiş

Nefsim askeri gönül mülkünü aldı
Nefsim orada tıkandı kaldı
Seyidi Necati imdada geldi
Üstadım Kamber efendim yetiş

Erenler ervahı imdada geldi
Ruhlar esmâ ile feryada geldi
Mücahid Pirânın galyana geldi
Mürşidim Muhammed efendim yetiş