RAVİ
Üseyd İbnu Hudayr

HADİS
Resulullah (sav) şöyle hükmetti: "Kişi çalınan malını, hırsızlık ittihamı yapılmayan kimsenin elinde görünce dilerse malını hırsıza ödemiş olduğu bedeli ona ödeyerek alır, dilerse, hırsızın peşine düşer". Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman (ra) böyle hükmettiler.

KAYNAK
Nesai, Büyu' 96 (7,313)


ŞEYHİM FEHMİ EFENDİM YETİŞ


Mühlet vermem kisbi kâra
Ondan elim ermez yare
Aşık oldum ol didâre
Şeyhim Fehmi efendim yetiş

Duymuyon mu âhu zarım
Emmareler oldu yarim
Sermayeden çok zararım
Şeyhim Hüsnü efendim yetiş

Çevirdi nefsin çerileri
Çoğalıyor gerileri
Varamıyom gel ileri
Şeyhim Zühdü efendim yetiş

Nefsim askeri gönül mülkünü aldı
Nefsim orada tıkandı kaldı
Seyidi Necati imdada geldi
Üstadım Kamber efendim yetiş

Erenler ervahı imdada geldi
Ruhlar esmâ ile feryada geldi
Mücahid Pirânın galyana geldi
Mürşidim Muhammed efendim yetiş