RAVİ
Ebu Said

HADİS
Tekrar savaşmak için bir tarafa çekilmek veya bir başka topluluğa katılmak maksadı dışında, savaş günü arkasını düşmana dönen kimse Allah'tan bir gazaba uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Ne kötü bir dönüştür! (Enfal, 16) ayeti Bedir günü indi.

KAYNAK
Ebu Davud, Cihad 106, (2648)


DİDEMDEN DİDÂRA BAK DEDİ BANA


Bildirdi kendini bizi Yaradan
Görmeden Cemâlini çıkmam aradan
Çok şükür seçtirdi ağı karadan
Didemden didâra bak dedi bana

Zerreyi asla az görme sakın
Cenanın sana canından yakın
Mürşitler aynadır sizlerde bakın
Gösterdi Cemâli aynada bana
Virana gönlüm imar istiyor
İmarı görmeye mimar istiyor
Canım Cenanımdan didar istiyor
Bu gün cenanım can oldu bana

Taş olmuş gönlüm şaküle gelmez
Uçurdum dilberi av ile gelmez
Darılmış cenanım evime gelmez
Bu gün cenanım ev oldu bana

Mücahid bugün ebad oldu
Nuru Muhammed mirad oldu
Nurdan nûra Seyreyledim
Cümle cihan sübhan oldu