RAVİ
İbnu Abbas

HADİS
Bir kadın, Müslüman oldu ve (yeni bir erkekle) evlendi. Bunun üzerine (eski) kocası Resulullah (sav)'a gelerek: "Ey Allah'ın Resulü! Ben de Müslüman olmuştum. Hanımım Müslüman olduğumu da biliyor" dedi. Aleyhissalatu vesselam, kadını ikinci kocasından ayırıp eski kocasına iade etti.

KAYNAK
Ebu Davud, Talak 23, (2239); İbnu Mace, Nikah 60, (2008)


DİDEMDEN DİDÂRA BAK DEDİ BANA


Bildirdi kendini bizi Yaradan
Görmeden Cemâlini çıkmam aradan
Çok şükür seçtirdi ağı karadan
Didemden didâra bak dedi bana

Zerreyi asla az görme sakın
Cenanın sana canından yakın
Mürşitler aynadır sizlerde bakın
Gösterdi Cemâli aynada bana
Virana gönlüm imar istiyor
İmarı görmeye mimar istiyor
Canım Cenanımdan didar istiyor
Bu gün cenanım can oldu bana

Taş olmuş gönlüm şaküle gelmez
Uçurdum dilberi av ile gelmez
Darılmış cenanım evime gelmez
Bu gün cenanım ev oldu bana

Mücahid bugün ebad oldu
Nuru Muhammed mirad oldu
Nurdan nûra Seyreyledim
Cümle cihan sübhan oldu