RAVİ
Hilkam İbnu Telib

HADİS
Hilkam İbnu Telib rahimehullah babasından naklediyor "Resulullah (sav)'a arkadaşlık yaptım, yeryüzündeki haşerelerden herhangi birini haram ettiğini hiç işitmedim."

KAYNAK
Ebu Davud, Et'ime 30, (3798)


MUHAMMED MUSTAFA_DIR


Dertlilerin dermanı,
Çal gönlüme merhemi,
Cümle alem sultanı,
Muhammed Mustafa'dır.

Dertlilerin er gören,
Cümleye murat veren,
Yangınları söndüren,
Muhammed Mustafa'dır.

Dertli vurun zikiri,
İçin kevser suyunu,
Beni Haşim soyundan
Muhammed Mustafa'dır.

Dertlilerin tabibi,
Cümle alem Habibi,
Yerin göğün vekili,
Muhammed Mustafa'dır.

Dertlidir Mansur kulun,
Umar lütfu ihsanın,
Kurtar bizi Sultanım,
Muhammed Mustafa'dır.