RAVİ
İmran İbnu Husayn

HADİS
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ben erguvan (koyu kızıl) renkli şeyin üzerine binmem. Ne sarıya boyanmışı ne de (eteğinin ucuna, yakasına, yenine) ipekli geçirilmiş gömleği giymem. Bilesiniz erkeğin sürünme maddesi kokuludur, renksizdir. Bilesiniz kadının sürünme maddesi renklidir kokusuzdur."

KAYNAK
Ebu Davud, Libas, 11, (4048); Tirmizi, Edeb 30, (2789)


MUHAMMED MUSTAFA_DIR


Dertlilerin dermanı,
Çal gönlüme merhemi,
Cümle alem sultanı,
Muhammed Mustafa'dır.

Dertlilerin er gören,
Cümleye murat veren,
Yangınları söndüren,
Muhammed Mustafa'dır.

Dertli vurun zikiri,
İçin kevser suyunu,
Beni Haşim soyundan
Muhammed Mustafa'dır.

Dertlilerin tabibi,
Cümle alem Habibi,
Yerin göğün vekili,
Muhammed Mustafa'dır.

Dertlidir Mansur kulun,
Umar lütfu ihsanın,
Kurtar bizi Sultanım,
Muhammed Mustafa'dır.