RAVİ
Ebu Hüreyre

HADİS
Resulullah (sav) şöyle dediler: "Allah yahudilere ve hıristiyanlara lanet etsin. Peygamberlerinin kabirlerini mescide çevirdiler." (Ebu Davud'un dışındaki bir rivayette Hz. Aişe'den şu ziyadeye yer verilmiştir: "Eğer bu (endişe) olmasaydı, (Resulullah'ın) kabri açıkta bulundurulacaktı. Ancak mescid ittihaz edilmesinden korkuldu.")

KAYNAK
Buhari, Salat 54; Müslim, Mesacid 20, (530); Ebu Davud, Cenaiz 76; Nesai, Cenaiz 106, (4, 95, 96)


KURBAN OLAM NURDAN YÜZLÜ MUHAMMED...


Altındandır,gümüştendir kapısı,
Ayet ile yazılmıştır,margabinin hepisi,
Üç günlük yola gelir kokusu,
Kurban olam nurdan yüzlü Muhammed.

Bu ziyneti istemezdin,neden yaptırdın,
Nüfuzunla cümle alemi Hak-ka taptırdın,
Medinede şeytanı taşa çarptırdın,
Kurban olam nurdan yüzlü Muhammed

Medinenin yolları tozdur,kumdur düzleri,
Muhammed-i sorarsan Nur-dur yüzleri,
Baldan şekerden tatlı sözleri,
Kurban olam nurdan yüzlü Muhammed.

Bu sefil Fehmi-yi çağırdın geldi,
Bastığın kumlara yüzlerin sürdü,
Margabının dibinde namazın kıldı,
Kurban olam nurdan yüzlü Muhammed.