RAVİ
Ebu Hüreyre

HADİS
Resulullah (sav) diyordu ki: "En şerli yemek, sadece zenginlerin çağrılıp fakirlerin çağırılmadığı yemektir. Kim de davete icabet etmez, yemeğe gelmezse, Allah ve Resulüne asi olmuştur." (Bir diğer rivayette "(Yemeğin kötüsü) gelene verilmeyen, ona gelmeyeceklerin davet edildiği yemektir" denilmiştir)

KAYNAK
Buhari, Nikah 72; Müslim, Nikah 107-110, (1432); Muvatta, Nikah 50, (2, 546); Ebu Davud, Et'ime 1, (


KURBAN OLAM NURDAN YÜZLÜ MUHAMMED...


Altındandır,gümüştendir kapısı,
Ayet ile yazılmıştır,margabinin hepisi,
Üç günlük yola gelir kokusu,
Kurban olam nurdan yüzlü Muhammed.

Bu ziyneti istemezdin,neden yaptırdın,
Nüfuzunla cümle alemi Hak-ka taptırdın,
Medinede şeytanı taşa çarptırdın,
Kurban olam nurdan yüzlü Muhammed

Medinenin yolları tozdur,kumdur düzleri,
Muhammed-i sorarsan Nur-dur yüzleri,
Baldan şekerden tatlı sözleri,
Kurban olam nurdan yüzlü Muhammed.

Bu sefil Fehmi-yi çağırdın geldi,
Bastığın kumlara yüzlerin sürdü,
Margabının dibinde namazın kıldı,
Kurban olam nurdan yüzlü Muhammed.