RAVİ
Abdullah İbnu Ömer İbni'l-Hattab

HADİS
Bir adam kendisine: Gazveye çıkmıyor musun?" diye sorar. Abdullah şu cevabı verir: "Ben Hz. Peygamber (sav)'i işittim, şöyle buyurmuştu: "İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduguna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kabe'ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak"

KAYNAK
Buhari, İman 1; Müslim, İman 22 (...); Nesai, İman 13, (9, 107-108); Tirmizi, İman 3, (2612)


YUM GÖZÜNÜ ARZU ETTİĞİNİ GÖRESİN


Levhi Mahfuzda künyemi gördüm,
Sıtkı candan ben teslim oldum,
Ervahı ezelde künyemi verdim,
Yum gözünü arzu ettiğini göresin.

Bu günahkar kulu affeyle Leyli,
Affet günahı görmesin gayri,
Ayrılmaz Dosttan İnşallah gayri,
Yum gözünü arzu ettiğin göresin.

Kimi dille ikrar eder görünür,
Kimi seher vakti yatmaz uyanır,
Kiminin kalbine Tevhit Nuru boyanır,
Yum gözünü arzu ettiğin göresin.

Kimi er varır pazara günahın satar,
Kimi uyanmaz tatlı uykuda yatar,
Kimi erişmiş Dostuna,elinden tutar,
Yum gözünü arzu ettiğin göresin.

Fehmi sende kendini çeksene dare,
Eriştir sedanı Dost ile Yare,
Korkarımki sende gidersin nare,
Yum gözünü arzu ettiğin göresin.