RAVİ
Enes

HADİS
Resulullah (sav), (ölen) çocuğu için ağlamakta olan bir kadına rastlamıştı: "Allah'tan kork ve sabret" buyurdu. Kadın (izdırabından kendisine hitab edenin kim olduğuna bile bakmadan): "Benim başıma gelenden sana ne?" dedi. Resulullah (sav) uzaklaşınca,kadına: "Bu Resulullah idi!" dendi. Bunun üzerine, kadın çocuğun ölümü kadar da söylediği sözden dolayı (utanıp) üzüldü. (Özür dilemek için) doğru Aleyhissalatu vesselamın kapısına koştu. Ama kapıda bekleyen kapıcılar görmedi, doğrudan huzuruna çıktı ve: "Ey Allah'ın Resulü, (o yakışıksız sözü) sizi tanımadan sarfettim (bağışlayın)" dedi. Aleyhissalatu vesselam: "Makbul sabır, musibetle karşılaştığın ilk andakidir" buyurdu.

KAYNAK
Buhari, Cengiz 43, 7, 32, Ahkam 11; Müslim, Cengiz 14, (626); Ebu Davud, Cenaiz 27, (3124); Tirmizi,


YUM GÖZÜNÜ ARZU ETTİĞİNİ GÖRESİN


Levhi Mahfuzda künyemi gördüm,
Sıtkı candan ben teslim oldum,
Ervahı ezelde künyemi verdim,
Yum gözünü arzu ettiğini göresin.

Bu günahkar kulu affeyle Leyli,
Affet günahı görmesin gayri,
Ayrılmaz Dosttan İnşallah gayri,
Yum gözünü arzu ettiğin göresin.

Kimi dille ikrar eder görünür,
Kimi seher vakti yatmaz uyanır,
Kiminin kalbine Tevhit Nuru boyanır,
Yum gözünü arzu ettiğin göresin.

Kimi er varır pazara günahın satar,
Kimi uyanmaz tatlı uykuda yatar,
Kimi erişmiş Dostuna,elinden tutar,
Yum gözünü arzu ettiğin göresin.

Fehmi sende kendini çeksene dare,
Eriştir sedanı Dost ile Yare,
Korkarımki sende gidersin nare,
Yum gözünü arzu ettiğin göresin.