RAVİ
İbnu Ömer

HADİS
Müslim ve Nesai'de gelen bir rivayette: "Biz ümmi bir milletiz, yazmayız ve hesap yapmayız. Ay, şöyle şöyledir" dedi. Yani bir defasında yirmidokuz, bir defasında otuz gösterdi" denmiştir.

KAYNAK
Müslim, Savm 13-16, (1080); Nesai, Savm 17, (4,139, 140)


HOŞTUR YA RASULALLAH


AŞKINLA BENİM HALİM HOŞTUR YA RASULALLAH 
FİKRİN İLE AMALİM HOŞTUR YA RASULALLAH  

ÇEŞMİMDEN AKAR YAŞIM DERDİNDİR AYAKDAŞIM 
BU SEVDA İLE BAŞIM HOŞTUR YA RASULALLAH 

HİCRİNDE OLUR ZARIM CANIMDAN DA BİZARIM 
VASLIN İLE HER KÂRIM HOŞTUR YA RASULALLAH 

MEMNUNUM NEVALİNLE MESRUR ET CEMALİNLE 
HER VAKTİM HAYALİNLE HOŞTUR YA RASULALLAH 

DİL BİR VASLA YOL BULSA TA FEYZİN İLE DOLSA 
MANZURU CEMAL OLSA HOŞTUR YA RASULALLAH 

DİL VAHDETTE ZAR ETSE KESRETTEN FİRAR ETSE 
HER VARIN NİSAR ETSE HOŞTUR YA RASULALLAH 

BEZL ETTİ SALAHİ DİL SEN ŞAHA İNAYET KIL 
LUTFUN İLE KAL U KIL HOŞTUR YA RASULALLAH