RAVİ
Abdurrahman İbnu Sa'd İbnu Zürare

HADİS
Anlattığına göre, kendisine, Resulullah (sav)'ın zevcelerinden Hz. Hafsa (ra)'nın müdebber kıldığı bir cariyesi, kendisine sihir yaptığı için, sihri sebebiyle öldürmüştür.

KAYNAK
Muvatta, Ukul 14, (2,871)


ŞU YALAN DÜNYADA NEYLEMEK GEREK...!


Allah-ın korkusu yoktur sinede,
İyiler dünyada vardır yinede,
Bir Mürşit geliyor tam yüz senede,
Şu yalan dünyada neylemek gerek.

Haklılar davada oluyor haksız,
İslam şu dünyada ne yaman bahtsız,
Bir yola düşmüşüm yorgunum atsız,
Şu yalan dünyada neylemek gerek.

Gençlerimiz çıkmış tamamen yoldan,
Utanmak bilmezler Allah-tan kuldan,
Çiçek koparamam boştaki gülden,
Şu yalan dünyada neylemek gerek.

Allah akıl vermiş düşünülmüyor,
Bir yerin çizilse kaşınılmıyor,
Sırtta ağır yük var taşınılmıyor,
Şu yalan dünyada neylemek gerek

Okumuşlar amma ne haber Hak-tan
Dini kaybetmişler vallahi çoktan,
Bakarsın bir adet geliyor hiçyoktan
Şu yalan dünyada neylemek gerek.

Müslümanlık kalmış sadece dilde,
Sanki bir yayayız kalmışız çölde,
Kurtulmak zor oldu bu taşkın selden
Şu yalan dünyada neylemek gerek.

Murat bu dünyada imtihan vardır,
İmtihanı kazanan mevlaya yardır,
Girince kabire bir hesap vardır,
Şu yalan dünyada neylemek gerek.