RAVİ
Ebu Ümame el-Bahili

HADİS
Amr İbnu Abese (ra)'yi dinledim, diyor ki: "Resulullah (sav)'a: "Abdest nasıl alınır?" diye sordum. Şöyle açıkladı: "Abdest mi? Abdest alınca şöyle yaparsın: Önce iki avucunu tertemiz yıkarsın. Sonra yüzünü ve dirseklerine kadar ellerini yıkarsın. Başını meshedersin, sonra da topuklarına kadar ayaklarını yıkarsın. (Bunları tamamladın mı) bütün günahlarından arınmış olursun. Bir de yüzünü Aziz ve Celil olan Allah için (secdeye) koyarsan, anandan doğduğun gün gibif hatalarından çıkmış olursun." Ebu Ümame der ki: "Ey Amr İbnu Abese dedim, ne söylediğine dikkat et! Bu söylediklerinin hepsi bir defasında veriliyor mu?" "Vallahi" dedi, "bilesin ki artık yaşım ilerledi, ecelim yaklaştı. (Allah'tan ölümden çok korkar bir haldeyim), ne ihtiyacım var ki, Allah Resulü hakkında yalan söyleyeyim! Andolsun söylediklerim, Resulullah (sav)'dan kulaklarımın işitip, hafızamın da zabtettiklerinden başkasi değildir."

KAYNAK
Müslim, Müsafirin 294, (832); Nesai, Taharet 108, (1, 91, 92)


DERVİŞİM DİYEN..! İNSANI NİTTİN..?


Dervişim diyerek sakal uzatır,
Müminlerin ayağına ip takmayı gözetir,
Böyle işler münafığa sezadır,
Dervişim diyen insanı nittin.

Derviş oldum diye gelir el tutar,
Lafını bilemez pisliğe batar,
Seherde kalkamaz leş gibi yatar,
Dervişim diyen insanı nittin.

Kur-an-ı sevene derviş taş atmaz,
Dostu bırakıpta fışkıda yatmaz,
Hakikat ilmine inanman yetmez,
Dervişim diyen insanı nittin.

Biliyom diyerek kafa tutarsın,
Müminlere taş komayıp atarsın,
Kabirinde imansızca yatarsın,
Dervişim diyen insanı nittin.

Şeytanın çağırdığı Hacı çok imiş,
Söylemeden buna çare yok imiş,
Şeyhin defterinde ismi yok imiş,
Dervişim diyen insanı nittin.

Bundan sonra müracaata varayım,
Kıymetin bilene elim vereyim,
Bu işlere ağlayarak durayım,
Dervişim diyen insanı nittin.

Bundan sonra Fehmi dervişleri seçecek,
Böylesinden uzak uzak kaçacak,
Bir fincan zehir olsa içecek,
Dervişim diyen insanı nittin.