RAVİ
Abdullah İbnu Selam

HADİS
Tevrat'ta Hz. Muhammed (sav)'in sıfatı ve İsa ibnu Meryem'in de O'nunla birlikte defnedileceği yazılıdır. Ebu Mevdud el-Medeni der ki: (Resulullah'ın kabrinin bulunduğu) hücrede bir kabir yeri var."

KAYNAK
Tirmizi, Menakıb 3, (3621)


BEN MURAT ALMAYA GELDİM


Gel aşkıyla dinle yaren,
Ben murat almaya geldim.
Vara vara yolum sana,
Cemalin görmeye geldim.

Hazreti Adem-i gördüm,
Emretti yanına vardım.
Şükür nuruna gark oldum,
Ben murat almaya geldim.

Adem-le bile yürüdü,
Gittiği yerler nurudu,
Vücudum orda eridi,
Ben murat almaya geldim.

Ayet hülüsule yazıldı,
Semadan bir kuş süzüldü,
Ciğerim orda ezildi,
Ben murat almaya geldim.

Var ise yürekte yare,
Akıl ile bulamam çare,
Hergün yönüm yardan yana,
Ben murat almaya geldim.

Fehmi Cemalini görsün,
Emret muradına ersin,
Mevlam muradımı versin,
Ben murat almaya geldim.