RAVİ
Abdullah İbnu Büşr

HADİS
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kıyamet gününde, ümmetimin (iki alameti olacak: Biri) secde sebebiyle alnındaki parlaklık, (diğeri de) abdest sebebiyle kolarındaki parlaklıktır."

KAYNAK
Tirmizi, Salat 427, (607)


BEN MURAT ALMAYA GELDİM


Gel aşkıyla dinle yaren,
Ben murat almaya geldim.
Vara vara yolum sana,
Cemalin görmeye geldim.

Hazreti Adem-i gördüm,
Emretti yanına vardım.
Şükür nuruna gark oldum,
Ben murat almaya geldim.

Adem-le bile yürüdü,
Gittiği yerler nurudu,
Vücudum orda eridi,
Ben murat almaya geldim.

Ayet hülüsule yazıldı,
Semadan bir kuş süzüldü,
Ciğerim orda ezildi,
Ben murat almaya geldim.

Var ise yürekte yare,
Akıl ile bulamam çare,
Hergün yönüm yardan yana,
Ben murat almaya geldim.

Fehmi Cemalini görsün,
Emret muradına ersin,
Mevlam muradımı versin,
Ben murat almaya geldim.