RAVİ
İbnu Abbas

HADİS
Resulullah (sav), saçlarını tarayıp yağladıktan, rida ve izarını giydikten sonra Medine'den ashabıyla birlikte ayrıldı. Rida ve izar çeşitlerinden, vücudun cildine boyası geçen za'feranla boyanmış olanlar dışında hiç bir şeyi yasaklamadı. Böylece Zülhuleyfe'ye geldi. Orada devesine bindi. Devesi onu Beyda sırtına çıkarınca O (sav) da, Ashab'ı (ra) da telbiye getirdiler. Resulullah (sav) kurbanlığına takısını takıp nişanladı. Bu iş, Zilkade ayının sondan beşinci gününde cereyan etmişti. Mekke'ye Zilhicce'nin dördünde indi. (İlk iş) Beytullah'ı tavaf etti, Safa ve Merve arasında sa'yde bulundu. Kurbanlığı sebebiyle ihramdan çıkmadı. Çünkü ona (kurbanlık alameti olan takıyı) takmıştı. Sonra Mekke'nin Hacun yanındaki en yüksek yerine indi. Artık hacc için telbiye getiriyordu. Kabe'ye, onu tavaf ettikten sonra, Arafat'tan dönünceye kadar hiç yaklaşmadı. Ashabına ise, Kabe'yi tavaf etmelerini, Safa ile Merve arasında sa'yetmelerini emretti, sonra saçlarını kısaltarak ihramdan çıkmalarını emretti. Bütün bu emirler, beraberinde kurbanlık olarak takılanmış devesi olmayanlar içindi. Beraberinde hanımı bulunanlara, hanımları da helaldi. Keza koku ve elbise de helaldi.

KAYNAK
Buhari, Hacc 21, 70, 128


GÖSTER GÖREM CEMALİNİ


Üçle,Beşler hem Yediler
Bunu böyle söylediler
Kevser suyunda yudular
Göster görem Cemalini

Cebraile sen söyle
Habibine ümmet eyle
Hergün münacatım böyle
Göster görem Cemalini

Cemalini gören aşık
Eli her yere ulaşık
Yürüdüğü yollar ışık
Göster görem Cemalini

Gece gündüz dilim söyler
Günahım çok gözüm ağlar
Ancak Dost gönlümü eyler
Göster görem Cemalini

Aşık olan seni bilir
Canını yoluna verir
Münkir olan geri kalır
Göster görem Cemalini

Tarikat yoluna sen gir
Gece gündüz tevhidi vur
Bu yolda sen canını ver
Göster görem Cemalini

Fehmi pek derine daldın
Gönlünü engine saldın
Yedilerden haber aldın
Göster görem Cemalini.