RAVİ
Cabir İbnu Semüre

HADİS
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Mekke'de bir taş var, peygamberlik geldiği zaman günler boyu bana selam verdi, şu anda o taşı biliyorum."

KAYNAK
Müslim, Fezail 2, (2277); Tirmizi, Menakıb 7, (3628)


PERVANEYİM PERVANE


Cemalin Şem-ine canım
Pervaneyim pervane
Senden gayrilere Hân’ım
Bigâneyim bigâne 

Şüphem yoktur Târikinde 
Meşhur oldum tecridinde
Dil sedeftir tevhidinde
Dürdaneyim dürdane   

Geçtim derdin devasından
Haz eylerim belasından
Leyla zülfün hevasından
Divaneyim divane 

Masivayı anmaz oldum
Hiç kendime gelmez oldum
Hane başa kalmaz oldum
Merdaneyim merdane    

Dil masivadan geçeli
Örfi halleri seçeli
Bezm-i ezelden içeli
Mestaneyim mestane 

Aşıkları giryan eden
Yürekleri püryan eden
Aşkullahdan devran eden
Peymaneyim peymane   

Hüsam halin bilen bilsin
Bilip anı alan alsın
Aşkın bekrileri gelsin
Humhaneyim humhane