RAVİ


HADİS
İmam Malik'e ulaştığına göre, bir adam İbnu Ömer (ra)'a gelerek: "Ben, hanımımın işini kendi eline koydum, o da kendini (benden) boşadı. Bu hususta ne dersiniz?" diye sordu. İbnu Ömer (ra): "Ben, kadının yaptığı gibi olduğuna kaniyim" deyince adam: "Ey Ebu Abdirrahman, böyle yapma!" diye itiraz etti. İbnu Ömer ise: "Bunu ben değil, sen yaptın!" diye cevap verdi.

KAYNAK
Muvatta, Talak 10, (2, 553)


AŞIKLARIN BURHANIYIM


Sala olsun aşıklara deryaların ummanıyım
Davetim var sadıklara salihlerin sultanıyım

Terk eyledim nam-u şanı feda ettim ona canı
Bana gelen bulur ânı can yusufu kenanıyım

Cemalin görmeyen bilmez gören hiç kendini bulmaz
Benim halim kale gelmez ehli derdin dermanıyım

Nice bir sırrı ağyarın rızası gerek dildarın
Vuslat iyd-ine yarın bin canla ben kurbanıyım

İhmal ehli menzil almaz meclis-i irfana gelmez
Hüsam beni ağyar bilmez aşıkların burhanıyım