RAVİ
Enes

HADİS
Resulullah (sav)'a "Kevser nedir?" diye sorulmuştu. "Cennette bir nehirdir. Allah onu bana verdi. O, sütten daha beyaz, baldan daha tatlıdır. Onda (nehirde) bir kuş vardır, boynu deve boynuna benzer!" buyurdular. Hz. Ömer atılarak: "Öyleyse o müreffehtir!" dedi. Aleyhissalatu vesselam da: "Onu yiyen, ondan da müreffehtir!" buyurdular.

KAYNAK
Tirmizi, Kıyamet 15, (2445)


BANA CANANIM GEREK


Bu gün yollar karanlık
Görmez gözün dumanlık
Ya şeyh Caferi Sadık
Bana cenanım gerek

Nefsim etme inadı
Hay ’da buldum bu tadı
Ya Cüneyd-i Bağdad-i
Bana cenanım gerek

Tesbih derviş atıdır
Hak Hay Allah adıdır
Gayyum Gahhar tatlıdır
Bana cananım gerek

Mücahid seversen beni
Demiş yazsın divanı
Ben severim o canı
Bana civanım gerek