RAVİ
Osman

HADİS
Anlatıldığına göre, Hz. Osman (ra) Taif de emval edinip orada ikamet etmeyi arzu ettiği zaman Mina'da dört rek'at kıldı. Sonra imamlar bununla amel ettiler.

KAYNAK
Ebu Davud, Menasik 76, (1961-1964)


DEĞİLMİ


Saçın "velleyl"ya Rasul,yüzün "vezzuha" değilmi ?  
Kaşların "nun ve'l kalem"bir ismin ta-ha değilmi ? 

Hulki halin fülfül  gibi,leyla zülfün sümbül gibi, 
Güzel yüzündür gül gibi,görenler şeyda değilmi? 

Seni bulan fayiklerin,seni gören sadıkların, 
Seni seven aşıkların,hali vaveyle değilmi ? 

Sensin bize derman eden,sensin bizi handan eden, 
Zülfün remzin beyan eden,"leylet'ül-esra" değilmi ? 

Vasf olunmazdır idrak,olmasa olmazdı eflak, 
Şanında denildi "levlak" mahbub-u Huda değilmi ? 

Evliyanın rehberisin,enbiyanın serverisin, 
"Künt-ü kenzin"cevherisin,aşıkın Mevlâ değilmi ? 

Hüsâm bürhândır makâli,li maallahtır kemâli, 
Şemsden güzeldir cemali,keşfüd-decâ değilmi ?