RAVİ
Aişe

HADİS
Eğer bir kadın kocasının geçimsizliğinden veya kendisinden yüz çevirmesinden korkarsa, bazı fedakarlıklarla sulh olup aralarını düzeltmelerinde onlar için bir günah yoktur. Sulh ise daha hayırlıdır..." (Nisa 128) ayeti hakkında dedi ki: "Bu ayet, şöyle bir kadın hakkında inmiştir: "Bir erkeğin nikahı altındadır, ancak erkek onunla beraberliği fazla istememektedir, onu boşayıp bir başkasıyla evlenmeyi arzulamaktadır. Ona kadın: "Beni boşama, yanında tut, ama dilersen bir başkasıyla da evlen. Sen bana infak ve gece ayırma hususunda serbestsin" der. İşte ayette geçen şu meal bu manayadır: "Bazı fedakarlıklarla sulh olup aralarını düzeltmelerinde onlar için bir günah yoktur. Sulh ise daha hayırlıdır."

KAYNAK
Buhari, Sulh 4, Mezalim 11, Tefsir, Nisa 23, Nikah 95; Müslim, Tefsir 14, (3021)


DEĞİLMİ


Saçın "velleyl"ya Rasul,yüzün "vezzuha" değilmi ?  
Kaşların "nun ve'l kalem"bir ismin ta-ha değilmi ? 

Hulki halin fülfül  gibi,leyla zülfün sümbül gibi, 
Güzel yüzündür gül gibi,görenler şeyda değilmi? 

Seni bulan fayiklerin,seni gören sadıkların, 
Seni seven aşıkların,hali vaveyle değilmi ? 

Sensin bize derman eden,sensin bizi handan eden, 
Zülfün remzin beyan eden,"leylet'ül-esra" değilmi ? 

Vasf olunmazdır idrak,olmasa olmazdı eflak, 
Şanında denildi "levlak" mahbub-u Huda değilmi ? 

Evliyanın rehberisin,enbiyanın serverisin, 
"Künt-ü kenzin"cevherisin,aşıkın Mevlâ değilmi ? 

Hüsâm bürhândır makâli,li maallahtır kemâli, 
Şemsden güzeldir cemali,keşfüd-decâ değilmi ?