RAVİ
Ebu Hüreyre

HADİS
Hz. Cebrail aleyhisselam Resulullah (sav)'a gelerek: "Ey Allah'ın Resulü," dedi. "İşte Hatice geliyor. Beraberinde bir kap var, içerisinde katık -veya yiyecek, veya içecek- mevcut. O yanınıza ulaştığı vakit, ona Rabbinden [ve benden] selam söyleyin ve onu gürültü ve yorgunluk bulunmayan cennette, içerisi oyulmuş inciden mamul bir evle müjdeleyin!"

KAYNAK
Buhari, Menakıbu'l-Ensar 20, Tevhid 35; Müslim, Fezailu's-Sahabe 71, (2432)


BİR NUTFEDEN HALK OLDUM


Bir nutfeden halk oldum

Anne rahmine konuldum

Kordonuyla doyuruldum

Var eyledi beni Allah

 

Emdim annemin sütünü

Yedim arzın ürününü

Emrolundum ibadetle

Kulum dedi bana Allah

 

Gün gelince alır canı

Son nefeste ver imanı

Münker nekir sorar anı

De sen hemen rabbim Allah

 

Etme gaflet gelme hakla

Dinle sözüm can kulakla

Tüm resuller hak mutlaka

Muhammedün resulullah

 

Nurdan halk oldu melekler

Cümlesi hak emrin bekler

Ayrı ayrı vazifeler

Cümlesine verdi Allah

 

Kitaplar gönderdi bize

Dört kitap hak derim size

Tüm suhuflar deydi öze

Daim birdir dendi Allah

 

Kabirden son var yevmiddin

Hesap mizan sırat geçtin

Cennet olur son menzilin

Sözümü tutarsan vallah

 

Öldükten sonra dirilmek

Sırat mizan hesap vermek

Cümlesi hak hepsi gerçek

İnanırsan bana billah

 

Aldanma münkir sözüme

Hakkı daim al özüme

Cemal görünür gözüme

Girersen cennete tallah

 

Bu söz nurullahın sözü

Söylediği işin özü

Aşkla uyandırki közü

Sana kulum desin allah