RAVİ
Muhammed İbnu Ebi'l-Mücalid

HADİS
Bir diğer rivayette şöyle gelmiştir: "...Dedim ki: (siz selem adini) yanında alacağınız malın aslını bulunduran kimse ile mi yapardınız?" Şu cevabı verdi: Biz selem yaptığımız kimseye o hususu sormazdık." (Ebu Davud'un rivayetinde şu ziyade var: "(Selem akdini) alacağımız mal elinde bulunmayan kimselerle yapardık.")

KAYNAK
Buhari, Selem 3; Ebu Davud, Büyu 57, (3464)


CÎFEYİ KALPTEN ATTIM GİDERİM


Gönülde yarem var benzim sararır
İyiler, kötüler bir gün aranır
Dostlarım ağlar, düşmanım hoşlanır
Cifeyi kalpten attım giderim

Cifeden maksat dünyadır bilin
İhlasla dünyada ibadet kılın
Doğrudur sözlerim hakikat bilin
Pîrîmin izine bastım giderim

Uzak sandım eceli yakında tattım
Mâsivayı dilden tâ dünden attım
Aşkın şarabını rüyada tattım
Vuslat rayihasını kokladım giderim

Tariki uşşaki teslimdir size
Her gece Fatiha gönderin bize
Uzanıp yatmayın güneye kuzeye
Tariki uşşakiyi bıraktım giderim

Gafletle dünyada bin yıllar yaşa
Marifet kuşu konmaz akılsız başa
Görmeden cemâlini gitmezem hâşâ
Mücahidim manada gördüm giderim