RAVİ
Ali

HADİS
(Satş sebebiyle cariye bir) anne ile çocuğunun arası ayırmıştı. Resulullah (sav) bunu yasakladı ve satışı bozdu.

KAYNAK
Ebu Davud, Büyu, Cihad 133, (2696); İbnu Mace, Ticarat 46, (2249)


CÎFEYİ KALPTEN ATTIM GİDERİM


Gönülde yarem var benzim sararır
İyiler, kötüler bir gün aranır
Dostlarım ağlar, düşmanım hoşlanır
Cifeyi kalpten attım giderim

Cifeden maksat dünyadır bilin
İhlasla dünyada ibadet kılın
Doğrudur sözlerim hakikat bilin
Pîrîmin izine bastım giderim

Uzak sandım eceli yakında tattım
Mâsivayı dilden tâ dünden attım
Aşkın şarabını rüyada tattım
Vuslat rayihasını kokladım giderim

Tariki uşşaki teslimdir size
Her gece Fatiha gönderin bize
Uzanıp yatmayın güneye kuzeye
Tariki uşşakiyi bıraktım giderim

Gafletle dünyada bin yıllar yaşa
Marifet kuşu konmaz akılsız başa
Görmeden cemâlini gitmezem hâşâ
Mücahidim manada gördüm giderim