RAVİ
Sevban

HADİS
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ümmetim için saptırıcı imamlardan korkarım. Ümmetimin arasına kılıç bir kere girdi mi, artık kıyamet gününe kadar kaldırılmaz. Ümmetimden bir kısım kabileler müşriklere iltihak etmedikçe, ümmetimden bir kısım kabileler putlara tapmadıkça kıyamet kopmaz. Ümmetimde otuz tane yalancı çıkacak hepsi de kendisinin peygamber olduğunu iddia edecek. Halbuki ben peygamberlerin mührüyüm (sonuncusuyum) ve benden sonra peygamber de yoktur. Ümmetimden bir grup hak üzerinde olmaktan geri durmaz. Onlara muhalefet edenler onlara zarar veremezler. Allah'ın (Kıyamet) emri, onlar bu halde iken gelir." Ali İbnu'l-Medini: "Bunlar ashabu'l-hadistir" demiştir. [Hadisi, Müslim, Ebu Davud ve Tirmizi parça parça rivayet etmişlerdir. Rezin ise bu lafızla (kaydettiğimiz şekilde tek bir rivayet halinde) tahriç etmiştir.]

KAYNAK
Müslim, İmaret 170, (1920); Ebu Davud, Fiten 1, (4252); Tirmizi, Fiten 32, (2203, 2220, 2230)


CÎFEYİ KALPTEN ATTIM GİDERİM


Gönülde yarem var benzim sararır
İyiler, kötüler bir gün aranır
Dostlarım ağlar, düşmanım hoşlanır
Cifeyi kalpten attım giderim

Cifeden maksat dünyadır bilin
İhlasla dünyada ibadet kılın
Doğrudur sözlerim hakikat bilin
Pîrîmin izine bastım giderim

Uzak sandım eceli yakında tattım
Mâsivayı dilden tâ dünden attım
Aşkın şarabını rüyada tattım
Vuslat rayihasını kokladım giderim

Tariki uşşaki teslimdir size
Her gece Fatiha gönderin bize
Uzanıp yatmayın güneye kuzeye
Tariki uşşakiyi bıraktım giderim

Gafletle dünyada bin yıllar yaşa
Marifet kuşu konmaz akılsız başa
Görmeden cemâlini gitmezem hâşâ
Mücahidim manada gördüm giderim