RAVİ
Enes

HADİS
Resulullah (sav) ihramlı iken ayağının sırtından çektiği bir ağrı sebebiyle hacamat oldu. (Nesai'nin rivayetinde "...Maruz kaldığı incinme sebebiyle (ayağının sırtımdan hacamat oldu)" denmiştir.)

KAYNAK
Ebu Davud, Menasik 36, (1837); Nesai, Hacc 94, (5, 194)


ARADA VASITA İLHAM DEĞİL Mİ


Aşkın kazanı oldum durmaz kaynarım
Nûriyle nur oldum cevlân eylerim
Hak’dan alır halka söylerim
Arada vasıta ilham değil mi

Hakkın şemine her gün yanarım
Pervaneler gibi semâ dönerim
Her nereye baksam Hakkı görerim
Can gözüne görünen Cenan değil mi

Hakikat erkanında kutup duruyo
İhvanlar kaybolup kırklar geliyo
Canını verenler Cenan buluyo
Can gözüne görünen Cenan değil mi

Kürûhu Nâciye gelip geçiyo
Nûra gark olmuş ceyş gidiyo
Cihanın kutbu cevlan ediyor
Şeyhim Hüsnü Kutbu cihan değil mi

Erenler ervahı ile divana durduk
Muhammed ruhuna imama uyduk
Elestü Bezmindeki Namazı kıldık
Buda aşıklara bir kâr değil mi

İlmi hikmetten alır veririz
İstersek Cemâli her gün görürüz
Muhammed ruhuna cemaad oluruz
Erenler ervahına imam değil mi

Ey Mücahid teni nidersin
Gördün dostu canı nidersin
Gördükçe Cemali artıyor hırsın
Bir kere gördüğün bin kâr değil mi