RAVİ
Abdurrahman İbnu Abdi'l-Kari

HADİS
Ömer İbnu'l Hattab (ra) ile, sabah namazından sonra tavaf ettik. Hz. Ömer tavafı tamamlayınca güneşe baktı ve (doğduğunu) göremedi. Devesine binip Zu-Tava nam mevkiye kadar geldi. Orada devesini durdurarak iki rek'at (tavaf sünnetini) kıldı."

KAYNAK
Muvatta, Hacc 38, (1, 369)


ACEP BİR GÜN GÖREMEM Mİ


Terk edemem ezkârımı
Dağıtmadım efkârımı
İki Cihan Sultanımı
Acep bir gün göremem mi

Kul kusurun bilir ise
Hâlik hoşnut olur ise
Ruhum dostun bulur ise
Kıymetini bilemem mi

Harap etti hasreti
Daha zormuş mihneti
Çok tatlıdır sohbeti
Acep bir gün giremem mi

Kalbe düşer aşk ateşi
Çıkarıp ta atılmaz ki
Her gün Hakkı seven aşık
Acep bir gün sevilmez mi

Mücahid sarıl sünnetine
Şefaati var ümmetine
Rûhum girse Cennetine
Acep Cemâl göremem mi