RAVİ
Seki İbnu Ebi Hasme

HADİS
Resulullah (sav) ashabına korku namazı kıldırdı. Bu maksadla ashabı arkasında iki saf yaptı. Hemen arkasında bulunan safa birinci rek'ati kıldırdı. Sonra ayağa kalktı ve arkasındakilere bir rek'at namaz kıldırıncaya kadar kıyamda kaldı. Sonra gerideki safta bulunanlar ilerledi, ön safdakiler de geriledi. Bu şekilde ilerleyenlere de bir rek'at namaz kıldırdı, Sonra gerileyenler bir rek'at namaz kılıncaya kadar yerinde oturdu. Sonra da selam verdi.

KAYNAK
Buhari, Megazi 31; Müslim, Müsafirin 309, (841); Muvatta, Salatu'l-Havf 1, (1, 183); Tirmizi, Salat


BİLDİR BİLELİM ALLAH


Kapına geldi bir asin
Çal kalbimin cilasın
İsm-i Azam duasın
Bildir bilelim Allah

Günah ile girdim yola
Yalpa yaptım sağa sola
Affedersen yüzüm güle
Güldür gülelim Allah

Benim halim sana mâlum
Ne cahilim ne de âlim
Tevhid yolu senin
Rahim Girdir girelim Allah

Öyle olur sen ne dersen
Lâtifinle lutf edersen
Canımızı cezb edersen
Cemâlini görelim Allah

Dilimizi rabt edelim
Nefesimizi haps edelim
Kalbimizle zikr edelim
İsmi celâlini Allah

Ayıktır ki ayılalım
Görün bir kez bayılalım
Al vereyim bir tek canım
Seninle bir olalım Allah

Yakar bizi nefsin odu
Yolda koyar dedi kodu
Unutursan dostu yadı
Zatınla zat olalım Allah

Tak kalbime mirâtı
Gör zâtında zatını
Budur sözüm hâtemi
Fenâda fâni olalım Allah

Mücahid zikret Allah'ı
Elde et seyri fillah'ı
Tefekkür eyle Allah'ı
Bakide baki kalalım Allah