RAVİ
İbnu Ömer

HADİS
Resulullah (sav), beraberinde Usame İbnu Zeyd, Bilal, Osman İbnu Talha (ra) olduğu halde hep beraber girip kapıyı kapadılar. Açtıkları zaman içeri ilk giren ben oldum. Bilal'le karşılaştım ve hemen Resulullah (sav)'ın Kabe'nin içerisinde namaz kılıp kılmadığım sordum. "Evet" dedi, "iki Yemani direk arasında." Kaç rek'at kıldığını sormayı unuttum."

KAYNAK
Buhari, Hacc 51, 52, 54, Megazi 77, 48, Salat 30, 81, 96, Teheccüt 26, Cihad 127; Muvatta, Hacc 193,


BÖYLE HALİM PERİŞAN


Biziz gafil bir insan
Mevlâ’m eder bir ihsan
Feda olsun ten ve can
Böyle halim perişan

Uşşaki’de bir gülüm
Aşık oldum bülbülüm
Yıl geçiyor her günüm
Böyle halim perişan

Tarikata girelim
Hakikate erelim
Sahibi irfan olalım
Bizde olak bir insan

Rahi Hakka gidelim
Tedbirimiz edelim
Takdirime ne derim
Bizi etti perişan

Mücahid kardeş diyek Hayy
Devam zikre deme vay
Dil mülkünde doğdu ay
Yinemi halin perişan