RAVİ
Osman

HADİS
Resulallah (sav)'ı işittim, şöyle diyordu: "Kim yatsıyı bir cemaat içinde kılarsa sanki gecenin yarısını ihya etmiş gibi olur, kim de sabah namazını bir cemaat içinde kılarsa sanki gecenin tamamını namazla geçirmiş gibi olur."

KAYNAK
Müslim, Mesacid 260, (656); Muvatta, Salatu'l-Cema'a 7, (1, 132); Ebu Davud, Salat 48, (555); Tirmiz


YAKARIŞ


Yine isyan benim,yine suç benim,
Af eyleyip günahımdan geç benim,
Gözlerimin perdesini aç benim,
Habibine dost eylesen kim ne der.

Sen Gafur sun hem günahtan geçmeli,
Rahmetiyin kapısını açmalı,
Havzı Kevserinden yatıp içmeli,
Aşk elinden mest eylesen kim ne der.

Sen yarattın bizi kulun demeli,
Cennetiyin hurmasını yemeli,
Kevser ırmağına sokup yumalı,
Yıkamaya kasteylesen kim ne der.

Kıldan ince köprüsünden geçemem,
Kanadım yok köprüsünden uçamam,
Rahmetiyin kapısını açamam,
Açmak için kasteylesen kim ne der.

Hesap sorup tabdilimi şaşırma,
Aşkın dalgasını benden aşırma,
Sırat köprüsünden beni düşürme,
Geçirmeye kasteylesen kim ne der.

Defterimi aşikare okutma,
Zebaninin gözlerine bakıtma,
Cehenneme sokup kanım akıtma,
Yakmamaya kasteylesen kim ne der.

Mansur kulun Huzuruna varamaz,
Günah yarasını doktor saramaz,
Gözlerim perdeli seni göremez,
Göstermeye kasteylesen kim ne der.