RAVİ
Ümmü Mübeşşir el-Ensariyye

HADİS
Resulullah (sav)'ı dinledim şöyle buyurmuştu: "(Hudeybiye biatına katılan) ashabu'ş-şecere'den hiç kimse inşaallah cehenneme girmeyecektir." Bunun üzerine Hafsa (ra) validemiz: "Hayır ey Allah'ın Resulü!" dediyse de Resulullah (sav) onu azarladı. Bunun üzerine Hz. Hafsa (ra) şu ayeti okudu: "Sizden cehenneme uğramayacak yoktur. Bu, Rabbinin, yapmayı üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür" (Meryem 71). Resulullah (sav) ona şu cevabı verdi: "Allah şöyle de buyurmaktadır: "Sonra biz, Allah'a karşı gelmekten sakınmış olanları kurtarır, zalimleri de orada diz üstü çökmüş olarak bırakırız" (Meryem 72).

KAYNAK
Müslim, Fedailu's-Sahabe 163, (2496)


CAN KURBAN OLSUN YOLUNA


Uzun hesaplara çektin,
Ezelden belimi büktün,
Gözlerimden yaşlar döktüm,
Can kurban olsun yoluna.

Emrini tutmayan çoktur,
Mevlanın yolları Hak'tır,
Asla sana güçlük yoktur,
Can kurban olsun yoluna.

Onsekiz bin alem yaradan,
Derdine derman aradan,
Kaldır perdeyi aradan,
Can kurban olsun yoluna.

Yalınız garip kalmışım,
Günahı sırta almışım,
Hesaba çektin duymuşum,
Can kurban olsun yoluna.

Birgün yüz kara varınca,
Hesaba çekmesen nolur,
Ancak medet senden olur,
Can kurban olsun yoluna.

Fehmi pek darda kalınca,
Ecel okunu vurunca,
Dosttan okuntu gelince,
Can kurban olsun yoluna.