RAVİ
Aişe

HADİS
Yetimleri, evlenme çağına gelene kadar deneyin, onlarda olgunlaşma görürseniz mallarını kendilerine verin, büyüyecekler de geri alacaklar diye onları israf ederek ve tez elden yemeyin. Zengin olan iffetli olmağa çalışsın, yoksul olan uygun bir şekilde yesin... (Nisa, 6), ayeti hakkında şu açıklamayı yaptı: "Bu ayet, yetime bakan velinin fakir olması halinde, bakım hizmetine mukabil, yetimin malından uygun şekilde yiyebileceğini beyan için nazil olmuştur." Bir başka rivayette şöyle denir: '"Veli, muhtaçsa, çocuğun malından, malın miktarına göre uygun şekilde alır"

KAYNAK
Buhari, Büyu 95, Vesaya 23, Tefsir, Nisa 2; Müslim, Tefsir 10, 3019


GÜLME GÜLME AĞLA GÖNÜL


Seni yoktan var eyledi
Emrini sana söyledi
Rızıkını halk eyledi
Gülme gülme ağla gönül.

Burda gülen orda ağlar
Ciğerim köz ile dağlar
Sonra pişman olur ağlar
Gülme gülme ağla gönül.

Çok söylerim sözüm tutmaz
Mevlanın yoluna gitmez
Peygamber den haya etmez
Gülme gülme ağla gönül.

Azrail canın alır
Cehennem karşına gelir
Canın çok zahmetler görür
Gülme gülme ağla gönül

Karanlık kabire varın
Orada çok hesap verin
Kabirde yalınız kalın
Gülme gülme ağla gönül.

Kabir seni pekce sıkar
Patlayıp gözlerin çıkar
Yılan çıyan seni sokar
Gülme gülme ağla gönül

Sana derim Fehmi gülme
Kabirde yalınız kalma
Fırsat elde gafil olma
Gülme gülme ağla gönül.