HER SOLUKTA ANDIR İSMİN ALLAH-IM


Allah-ım bizlere adından tatdır
Ülfet şarabını içir dünyada,
İyilik ver bize,narına yakma,
Her solukta andır ismin Allah-ım.

Gösteriş yapar,içi dışa uymazsa,
İmanlıyım diyen kişi,cimri olursa,
Kaybeder imanı nefse uyarsa,
Uydurma nefse kurtar Allah-ım.

Mümin,münafık seçilmez oldu,
Alevi sünni bilinmez oldu,
Erkek kadından ayrılmaz oldu,
Kadını erkekten ayır Allah-ım.

İyilik edenler mükafat alır,
Kötülük edenler cezasın görür,
Ameli olanlar orda kurtulur,
Ameli salihten eyle Allah-ım.

Namaz abdest bilmez bu millet azmış,
Ahireti bırakıp dünyaya dalmış,
Dünya ziynetine gafil avlanmış,
Bizi gafillikten kurtar Allah-ım.

İyi kimseler bilinmez oldu,
Hacılar dervişler gammaza uydu,
Ahirette bunlar imansız kaldı,
İman ile dünyadan göçür Allah-ım

Mansur ne söylüyon bu millet azmış,
Hasetler,fitneler,nefse aldanmış,
Namaz abdest bilmez zindanda kalmış,
Bunların şerrinden kurtar Allah-ım