RAVİ
İbnu Ömer

HADİS
Kim hacc aylarında umre yapar, sonra Mekke'de hacc zamanı gelinceye kadar ikamet ederse bu kimse, hacc da yaparsa mütemettidir. Bu durumda kolayına gelen bir kurban kesmesi vacib olur. Eğer kurban bulamazsa, üç günü hacc sırasında, yedi günü de döndüğü zaman olmak üzere (on gün) oruç tutar." İmam Malik der ki: "Bu hüküm, o kimsenin hacc zamanına kadar orada ikamet etmesi ve aynı sene içinde hacc yapması halinde caridir." (Muvatta'nın bir diğer rivayetinde der ki: "Allah'a yemin olsun, haccdan önce umre yapıp (bu sebeple) kurban kesmem, haccdan sonra Zilhicce ayında umre yapmamdan daha sevimlidir.")

KAYNAK
Muvatta, Hacc 62, (1, 344)


HER SOLUKTA ANDIR İSMİN ALLAH-IM


Allah-ım bizlere adından tatdır
Ülfet şarabını içir dünyada,
İyilik ver bize,narına yakma,
Her solukta andır ismin Allah-ım.

Gösteriş yapar,içi dışa uymazsa,
İmanlıyım diyen kişi,cimri olursa,
Kaybeder imanı nefse uyarsa,
Uydurma nefse kurtar Allah-ım.

Mümin,münafık seçilmez oldu,
Alevi sünni bilinmez oldu,
Erkek kadından ayrılmaz oldu,
Kadını erkekten ayır Allah-ım.

İyilik edenler mükafat alır,
Kötülük edenler cezasın görür,
Ameli olanlar orda kurtulur,
Ameli salihten eyle Allah-ım.

Namaz abdest bilmez bu millet azmış,
Ahireti bırakıp dünyaya dalmış,
Dünya ziynetine gafil avlanmış,
Bizi gafillikten kurtar Allah-ım.

İyi kimseler bilinmez oldu,
Hacılar dervişler gammaza uydu,
Ahirette bunlar imansız kaldı,
İman ile dünyadan göçür Allah-ım

Mansur ne söylüyon bu millet azmış,
Hasetler,fitneler,nefse aldanmış,
Namaz abdest bilmez zindanda kalmış,
Bunların şerrinden kurtar Allah-ım