RAVİ
İbnu Mes'ud

HADİS
Müşrikler Hendek günü Resulullah (sav)'ı fazlaca meşgul ederek dört vakit namazı kazaya bıraktırdılar, geceden Allah'ın dilediği bir müddet geçinceye kadar onları kılamadı. Sonra Bilal (ra)'e emretti, o da ezan okudu. Sonra kamet getirdi. Resululllah öğleyi (kazaen) kıldı. (Bilal tekrar) ikamet getirdi, Resulullah ikindiyi kıldı. Sonra (Bilal tekrar) ikamet getirdi. Resulullah akşamı kıldı. Sonra (Bilal yatsı için) kamet getirdi ve Resulullah yatsıyı kıldı.

KAYNAK
Tirmizi, Salat 132, (179); Nesai, Mevakit 55, (1, 297, 298)


HER SOLUKTA ANDIR İSMİN ALLAH-IM


Allah-ım bizlere adından tatdır
Ülfet şarabını içir dünyada,
İyilik ver bize,narına yakma,
Her solukta andır ismin Allah-ım.

Gösteriş yapar,içi dışa uymazsa,
İmanlıyım diyen kişi,cimri olursa,
Kaybeder imanı nefse uyarsa,
Uydurma nefse kurtar Allah-ım.

Mümin,münafık seçilmez oldu,
Alevi sünni bilinmez oldu,
Erkek kadından ayrılmaz oldu,
Kadını erkekten ayır Allah-ım.

İyilik edenler mükafat alır,
Kötülük edenler cezasın görür,
Ameli olanlar orda kurtulur,
Ameli salihten eyle Allah-ım.

Namaz abdest bilmez bu millet azmış,
Ahireti bırakıp dünyaya dalmış,
Dünya ziynetine gafil avlanmış,
Bizi gafillikten kurtar Allah-ım.

İyi kimseler bilinmez oldu,
Hacılar dervişler gammaza uydu,
Ahirette bunlar imansız kaldı,
İman ile dünyadan göçür Allah-ım

Mansur ne söylüyon bu millet azmış,
Hasetler,fitneler,nefse aldanmış,
Namaz abdest bilmez zindanda kalmış,
Bunların şerrinden kurtar Allah-ım